• Soita (09) 726 00 78

  Soita (09) 726 00 78

  Kun tarvitset oikeudellista apua, ota yhteyttä toimistoomme. Maksuttomassa puhelinneuvottelussa tai alkutapaamisessa selvitämme oikeussuojan tarpeesi. Selvitämme myös sen, oletko oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun valtion varoista tai onko sinulla oikeusturvavakuutus joka korvaa jutun hoidosta aiheutuvat kustannukset. Yhteydenotto ja asiasi arviointi puhelimessa on maksuton.

 • Luottamus

  Luottamus

  Korkeatasoinen asianajo perustuu asianajajan ja asiakkaan väliseen luottamukseen. Toimimme asiakasta kohtaan ehdottoman lojaalisti ja luottamuksellisesti. Pidämme asiakkaalta saamamme tiedot luottamuksellisina ja noudatamme toimeksiannoissa korostettua salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Toimeksiannot hoidamme huolellisesti, täsmällisesti ja aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. 

 • Asiantuntemus

  Asiantuntemus

  Tarjoamme laadukkaita oikeudellisia asiantuntijapalveluita. Ammattitaitomme perustuu monipuoliseen asianajokokemukseen ja pitkäjännitteiseen kehitykseen 1990 -luvulta lähtien. Muuttuvan lainsäädännön jatkuva seuraaminen sekä täydennyskoulutus ja opiskelu pitävät osaamisemme jatkuvasti päivitettynä. Asianajajillamme on yli 15 vuoden kokemus vaativien asianajotoimeksiantojen hoitamisesta.   

 • Osaaminen

  Osaaminen

  Hoidamme kaikkia lakiasioita. Erityisosaamista meillä on työoikeudesta, rakennusalan juridiikasta, asuntokaupoista, ohjelmistoliiketoiminnasta sekä perhe- ja perintöoikeudesta. Mielestämme asianajajan tehtävänä on ratkaista ongelmia eikä luoda niitä lisää. Tavoittelemme käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi. Innostumme pystyessämme aidosti auttamaan asiakkaitamme.  

 • Asiakkaaksi

  Asiakkaaksi

  Toivomme, että voimme auttaa Teitä oikeudellisessa asiassanne.  Toimistomme sijaitsee Helsingissä Hietalahdessa ja toinen toimistomme on Tampereella. Hoidamme toimeksiantoja valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa.  Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai näiltä sivuilta löytyvillä lomakkeilla ja kertokaa mihin asiaan tarvitsette apua. 

 • Soita (09) 726 00 78

  Soita (09) 726 00 78

  Kun tarvitset oikeudellista apua, ota yhteyttä toimistoomme. Maksuttomassa puhelinneuvottelussa tai alkutapaamisessa selvitämme oikeussuojan tarpeesi. Selvitämme myös sen, oletko oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun valtion varoista tai onko sinulla oikeusturvavakuutus joka korvaa jutun hoidosta aiheutuvat kustannukset. Yhteydenotto ja asiasi arviointi puhelimessa on maksuton.

 • Luottamus

  Luottamus

  Korkeatasoinen asianajo perustuu asianajajan ja asiakkaan väliseen luottamukseen. Toimimme asiakasta kohtaan ehdottoman lojaalisti ja luottamuksellisesti. Pidämme asiakkaalta saamamme tiedot luottamuksellisina ja noudatamme toimeksiannoissa korostettua salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Toimeksiannot hoidamme huolellisesti, täsmällisesti ja aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. 

 • Asiantuntemus

  Asiantuntemus

  Tarjoamme laadukkaita oikeudellisia asiantuntijapalveluita. Ammattitaitomme perustuu monipuoliseen asianajokokemukseen ja pitkäjännitteiseen kehitykseen 1990 -luvulta lähtien. Muuttuvan lainsäädännön jatkuva seuraaminen sekä täydennyskoulutus ja opiskelu pitävät osaamisemme jatkuvasti päivitettynä. Asianajajillamme on yli 15 vuoden kokemus vaativien asianajotoimeksiantojen hoitamisesta.   

 • Osaaminen

  Osaaminen

  Hoidamme kaikkia lakiasioita. Erityisosaamista meillä on työoikeudesta, rakennusalan juridiikasta, asuntokaupoista, ohjelmistoliiketoiminnasta sekä perhe- ja perintöoikeudesta. Mielestämme asianajajan tehtävänä on ratkaista ongelmia eikä luoda niitä lisää. Tavoittelemme käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi. Innostumme pystyessämme aidosti auttamaan asiakkaitamme.  

 • Asiakkaaksi

  Asiakkaaksi

  Toivomme, että voimme auttaa Teitä oikeudellisessa asiassanne.  Toimistomme sijaitsee Helsingissä Hietalahdessa ja toinen toimistomme on Tampereella. Hoidamme toimeksiantoja valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa.  Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai näiltä sivuilta löytyvillä lomakkeilla ja kertokaa mihin asiaan tarvitsette apua. 

Perhevapaalla olevan työntekijän paluusuojasta

Kirjoittanut Jyrki Kuusivaara on . Posted in Artikkeleita

Vanhemmuus ja lapset nähdään työmarkkinoilla joskus ongelmana. Tämä voi näkyä mm. siten, että äitiyslomalta tai muulta perhevapaalta palaavan henkilön palatessa takaisin työhön hänen työnsä onkin kadonnut. Hänen aiempia tehtäviään saattaa hoitaa joku toinen tai ne on jaettu useiden henkilöiden tehtäväksi. Tällaisessa tapauksessa työnantaja on mahdollisesti toiminut työsopimuslain ja tasa-arvolain vastaisesti.

Työsopimuslain 4 luvun 9 §:ssä on säädetty perheva-paalta palaavan työntekijän oikeudesta palata työnantajan palvelukseen perhevapaan päätyttyä. Perhevapaata käyttävän työntekijän oikeudella palata entiseen tai muuhun työhön on työntekijän normaaliin irtisanomissuojaan verrattuna vahvennettu, itsenäinen merkitys, koska paluuoikeus on otettu työsopimuslakiin omana erityissäännöksenään. Työnantajalla on näin ollen korostettu velvollisuus huolehtia perhevapaalla olevan työntekijän paluusuojan toteutumisesta.

Paluusuoja tarkoittaa työnantajaa velvoittavaa, porras-tettua työntarjoamisjärjestystä. Äitiyslomalta tai muulta perhevapaalta kuten isyys-, ja vanhempainvapaalta sekä hoitovapaalta palaavalla työntekijällä on aina oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Työsuhteen ehtojen tulee säilyä vähintään entisinä.

Joskus palaaminen entiseen työhön perhevapaan päätyttyä ei ole mahdollista esimerkiksi siksi, että perhevapaan aikana työtehtäviä on yrityksessä järjestetty uudelleen. Jos työnantaja tekee äitiysloman aikana orga-nisaatiomuutoksia, tulee sen ottaa huomioon se, että perhevapaalla olevalla työntekijällä on paluusuoja uudelleen järjestettyihin tehtäviin. Työnantajan on uudelleen järjestelyissä otettava huomioon perhevapaalla olevan työntekijän edut ja tarjottava perhevapaalta palaavalle työntekijälle sellaista työtä, joka mahdollisimman pitkälti vastaa aikaisempia tehtäviä.

Pitkään jatkuneen äitiysloman tai perhevapaa aikana työntekijän ammattitaito saattaa heikentyä alan kehityk-sen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa työnantajalla on velvollisuus antaa koulutusta perhevapaalta palaavalle työntekijälle.

Työnantaja ei saa paluusuojan vuoksi palkata uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita perhevapaalla ollut työntekijä on tehnyt. Työnantajan on turvattava perhevapaalla olevan paluuoikeus ja käytettävä sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä tämän tehtävissä siinä tapauksessa, että työvoimaa tarvitaan perhevapaan aikana. Sijaisiin nähden perhevapaalla olevalla työntekijällä on etuoikeus entiseen työhönsä.

Jos työnantaja rikkoo perhevapaalta palaavan työntekijän oikeutta palata aikaisempaan työhönsä, saattaa työnantaja syyllistyä sukupuoleen perustuvaan syrjintään. Tasa-arvolain mukaan työnantaja ei nimittäin saa johtaa työtä, jakaa työtehtäviä tai muutoin järjestää työoloja siten, että yksi tai useampi työntekijä joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella.

Jos työnantaja on jakanut työt perhevapaan aikana toisten työntekijöiden tehtäväksi siten, että työntekijän paluu entisiin työtehtäviinsä estyy, on kyseessä yleensä tasa-arvolaissa kielletty syrjintä sukupuolen perusteella.  Euroopan Unionin tasa-arvodirektiivin mukaan naisella on äitiysvapaan päätyttyä oikeus palata entiseen työhönsä tai vastaavaan toimeen. Tasa-arvolain 11 §:n mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan erityisen hyvitysmaksun syrjityksi joutu-neelle työntekijälle. Hyvitysmaksun suuruus on yleensä 3.000 – 15.000 euroa.

Mikäli perhevapaalta paluun yhteydessä työntekijän työsuhde päättyy sen vuoksi, että hänen työtehtävänsä on jaettu muille, on kyseessä yleensä myös työsopimuslain vastainen työsuhteen päättyminen.  Tällöin työntekijällä on oikeus saada tasa-arvolaissa tarkoitetun hyvitysmaksun lisäksi korvausta työsuhteen perusteettomasta päättymisestä. Työsuhteen perusteettomasta päättymisestä määrättävän korvauksen määrä on työntekijän 3 – 24 kuukauden palkkaa vastaava rahamäärä.

Jyrki Kuusivaara, asianajaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kirjoittaja on työoikeuteen perehtynyt asianajaja

_______________________________________

Lisätietoja annamme mielellämme, mutta emme

vastaa artikkelin tietojen soveltuvuudesta kaikkiin

käytännössä ilmeneviin tapauksiin.

_______________________________________

Asianajotoimisto Kuusivaara Oy

Ruoholahdenranta 1 E, 2. krs
00180 HELSINKI
puh. (09) 726 00 78
faksi (09) 8565 7153
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Y-tunnus: 2094963-5

Verstaankatu 2 C
33100 TAMPERE
puh. (03) 755 8120
faksi (09) 8565 7153
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Suomen Asianajajaliiton jäsen

border2

Toimistomme asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräyksen ovat Suomen Asianajajaliiton kotisivuilla osoitteessa www.asianajajaliitto.fi.

 • Soittopyyntö
 • Hyvä tietää

Jätä meille soittopyyntö

Kirjoita nimesi ja puhelinnumerosi.

x

Haetko asianajajaa hoitamaan juttuasi ? Silloin, kun asiasi on sinulle tärkeä kannattaa juttu antaa osaavan asianajajan hoidettavaksi.

 

Hoidamme juttuja kaikkialla Suomessa. Toimistomme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingissä Hietalahdessa ja Tampereella Tampellan alueella. Tarvittaessa neuvottelut hoituvat myös videoneuvottelulla tai puhelimitse.

Soita 050 535 7467 tai ota yhteyttä lomakkeella. Katsotaan yhdessä miten voimme auttaa.